Detektiranje i sanacija oštećenja u Bogovićevoj ulici