Skip to main content
🚨INTERVENCIJA🚨
Jutos smo sudjelovali u gašenju požara glomaznog otpada na Strugama. Kao i uvijek kod takvih požara, najviše napora uložili smo u raskapanje i zalijevanje gorivog materijala kako požar ne bi opet planuo.