Skip to main content
👩🏻‍🚒 NOVI ČASNICI👩🏻‍🚒
Naši vatrogasci Jan Vesel i Mislav Kaučić uspješno su završili program osposobljavanja za zvanje vatrogasnog časnika. Nakon 100 sati osposobljavanja, od čega je 58 sati uključivalo teorijski dio, a 42 sata vježbovni dio, uslijedili su ispiti na kojima se ispitivalo znanje zaštite od požara, protupožarne preventive, vatrogasnih sprava i opreme, vatrogasne taktike te ostalih bitnih komponenti vatrogasnog poziva. Znanje naših novih časnika svakako će nam koristiti kako na intervencijama, tako i na vježbama.
Čestitamo našim novim časnicima Janu i Mislavu!