Skip to main content

O nama

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Trnje osnovano je 1934. godine na području gradske četvrti Trnje.

Cilj

Sudjelovanje u akcijama gašenja požara i spašavanja osoba i imovine, te za promicanje, razvitak i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva u Gradu Zagrebu.

Djelatnosti

Planirati rad i razvitak zaštite od požara i vatrogastva,pripremati i osposobljavati vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno Zakonu, aktivno raditi na povećanju broja članova , poglavito mladeži, redovno osposobljavati svoje članove, poglavito mladež, sudjelovati u akcijama gašenja požara i spašavanja osoba i imovine, sudjelovati u preventivnim aktivnostima iz zaštite od požara i vatrogastva, organizirati stručna predavanja i vježbe za svoje članove, pripremati članove za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, upravljati vatrogasnim objektima kojih je društvo vlasnik ili korisnik, poduzimati mjere i stvarati uvjete za unapređivanje stručnog rada , skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Društva, ukupnom aktivnosti Društva poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje zaštitom od požara i vatrogastvom, sudjelovati u provođenju aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša, aktivno sudjelovati u ostvarenju aktivnosti planiranih vlastitim programom rada i programom rada Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, surađivati sa susjednim vatrogasnim društvima. provoditi aktivnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo, poglavito tijekom «Mjeseca zaštite od požara», obavljati i druge poslove iz zaštite od požara i vatrogastva od interesa za Društvo, koji proizlaze iz zakonskih propisa, programa i planova Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i Hrvatske Vatrogasne zajednice.

Predsjedništvo društva:

Predsjednik: Matej Baturić
Dopredsjednik: Davor Popović
Tajnik: Dario Radović

Počasni predsjednik: Mladen Plavšić

Zapovjedništvo:

Zapovjednik: Mladen Popović
Zamjenik zapovjednika: Valent Murlin
Pomoćnik zapovjednika za civilnu zaštitu i operativne poslove: Filip Klinac
Pomoćnik zapovjednika za osposobljavanja i projekte: Jan Vesel
Pomoćnik zapovjednika za tehniku i taktiku: Nenad Flajnik
Spremištar i koordinator za logistiku: Aleksandar Šakić

Koordinator vatrogasne mladeži: Davor Pasarić
Koordinator za informatiku i komunikacije: Krešimir Krstanović

 

Informacije o društvu:

Naziv: DVD Trnje
Adresa: Budmanijeva 9
Mjesto: Zagreb 10000
OIB: 58878158696
IBAN: HR0423600001101288246