Skip to main content

Dana 24.07.2019. DVD Trnje izlazi na intervenciju požara otvorenog prostora u Reciklažnom dvorištu Prudinec – Jakuševac. Na koju se upućujemo sa 8 vatrogasaca i vozilom Iveco i Ford. Po dolasku na intervenciju radimo ispomoć JVP Zagreb gdje u krugu reciklažnog dvorišta vršimo dobavu vode za cisterne koje opskrbljuju navalne ekipe u gašenju požara.