Skip to main content

Intervencija 36/2019

Dana 05.10.2019. DVD Trnje je izašlo na intervenciju požar otvorenog prostora vagona i drvenih greda u Kampusu Borongaj na koju smo se uputili sa dva vozila i 10 vatrogasaca. Na intervenciji su sudjelovali JVP Zagreb i DVD Sesvete.

Prilikom intervencije zbog nepristupačnog terena i lokacije požara korišten je dron za izvid iz zraka uz pomoć kojeg je utvrđena udaljenost lokacije požara i da nema drugih aktivnih požara u blizini.