Skip to main content
DVD Trnje dana 29.04.2019. sudjelovalo je u Programu Jumicar u OŠ Rapska gdje smo djeci prezentirali vatrogasnu preventivu i vozila. Na prezentaciji smo sudjelovali sa četri vatrogasca i dva vozila Iveco i Ford.