Skip to main content

Prema planu i programu teorijske nastave i praktičnih vježbi za 2019, 14.02.2019. odradili smo temu Sprave za penjanje i spašavanje. Gdje nam je zamjenik zapovjednika Filip Klinac prezentirao opremu koja se koristi u te svrhe. Ponovili smo i vatrogasne vezove ali i naučili vezove koji se koriste prilikom penjanja.