U 45 dana odradili smo 251 intervenciju, što je ukupno 1.020 sati rada