Skip to main content

 

Zahvaljujemo firmi Whirlpool Croatia na donaciji uređaja bijele tehnike koji će nam pomoći u našem radu i držati nas čistima i zdravima. Kako tijekom svake intervencije odijelo čuva nas od vatre, oštrih predmeta i štetnih čestita tako ono preuzima sve loše na sebe. Ista odjela treba održavati i čistiti kako štetne čestice ne bi se prenijele na naše operativce, čistoća u doba ove pandemije je uzela još veću ulogu te zahvaljujemo još jednom na perilici-sušilici i frižideru koji nam je firma Whirlpool Croatia donirala.