Skip to main content

Članovi Filip Klinac, Jan Vesel, Valent Murlin, Dominik Klinac, Otto Singer i Ante Crnogorac pohađaju specijalističku obuku za spašavanje u ruševinama po planu i programu obuke Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.  Ovo je 3. grupa ekipa SUR-a koja je krenula 30.04.2019. te traje 4 tjedana. Obuka se vrši na lokacijama JVP Grada Zagreba postaja Centar, Mala Mlaka i Bolnica Blato. Na obuci imamo priliku koristiti novo vozilo za teške tehničke intervencije.